Dierenliefde

september 10, 2012

Jaren voordat Pim Fortuyn werd vermoord door een dierenrechtenactivist zei mijn vader het al:

Hoedt u voor mensen met een overmaat aan dierenliefde.

Ik zou dan ook nooit op de Partij voor de Dieren stemmen. Groot was dan ook mijn ontzetting toen mijn politieke voorkeur volgens de kieswijzer ineens daar bleek te liggen. De boosdoener bleek vraag 11: “Moet voor vlees het hoge BTW-tarief gaan gelden?”

Vleesproductie is economisch niet heel efficiënt. Op het akkerareaal dat je nodig hebt om bijvoorbeeld een koe op te kweken tot slachtrijpe leeftijd kun je ook voedsel verbouwen en daarmee voedt je meer mensen dan met die koe. Wat mij betreft mag er voor zoiets als vlees dus best een hoger BTW-tarief gelden. In tijden dat het nodig is de staatsinkomsten wat op te peppen, lijkt me het stimuleren van efficiënte voedselproductie geen slecht idee. Dus zei ik ‘ja’ op vraag 11 en zat plotseling in de politiek volkomen verkeerde hoek.

Ik heb niets met het welzijn van koeien. Hoewel ik niet van mening ben dat je met een koe anders mag omgaan dan met pakweg mijn buurjongetje van vier, zijn koeien er wat mij betreft om op te eten. Dat is wel het enige verschil met mijn buurjongetje trouwens.

Verder interesseert het welzijn van koeien mij niet heel bijzonder zolang er nog mensen op straat lopen te bedelen. Bij de Partij voor de Dieren zouden ze zich van mijn attitude jegens dieren een beroerte schrikken. Die willen mijn stem niet, zie mijn vaders uitspraak hierboven.

Kieswijzers en -kompassen houden met waar ik hierboven een voorbeeld van geef geen rekening. Niet achter ieder standpunt staat dezelfde politieke overtuiging en er zijn dus vele wegen die naar Rome leiden. In dit geval naar de Partij voor de Dieren.

Advertenties