Iedereen Salafist

Ken u die Enka-zeem reclame nog? Die van die zeem die maand, na maand, na maand, na maand meeging?

Iedereen snapt dat de fabrikant met de uitspraak ‘maand, na maand, na maand, na maand’ een oneindig aantal maanden bedoelde, of ten minste een heleboel, maar beslist niet vier maanden.

Toen een paar eeuwen geleden één van de eerste moslims Mohammed benaderde met de niet bijster slimme vraag hoeveel generaties na de profeet nog betrouwbaar zouden zijn, gaf deze daarop een bijzonder snedig antwoord:

De besten van mijn geloofsgemeenschap zijn zij in de generatie het dichtst bij de mijne, dan die het dichtst bij hen en dan die het dichtst bij hen.

Met andere woorden: alle generaties na mij, of in ieder geval heel veel, net als bij de Enka-zeem.

Enkele eeuwen later ging dat een beetje mis. Los gezien van de culturele context en volkomen letterlijk geinterpreteerd, gingen sommige moslims denken dat Mohammed inderdaad precies drie generaties had bedoeld. Alle generaties daarna werden beschreven in het nogal cryptische vervolg van het antwoord:

…daarna komen er mensen wier getuigenis voorafgaat aan hun eed en wier eed voorafgaat aan hun getuigenis.

Voor deze moslims was dat een duidelijke beschrijving van onbetrouwbaarheid, zodat ze tot de conclusie kwamen dat alleen de eerste drie generaties moslims moesten worden nagevolgd. Naar die voorgangers, salaf in het Arabisch, is de geloofsstroming genoemd die daaruit voortkwam: salafi’s.

Salafi’s staan voor een zeer letterlijke interpretatie van de geloofsbronnen in combinatie met een minimum aan exegese en interpretatie. Wat aan uitleg wordt aanvaard, komt van die eerste drie generaties. Ze worden gekarakteriseerd als puriteins en strikt wettisch, wat logisch is als je alles letterlijk interpreteert. Zelf zijn ze ervan overtuigd dat ze voor de pure en oorspronkelijke islam staan. Salafisme is islam voor de export, ideaal voor hen die op zoek zijn naar zekerheid en eenvoud.

Salafi’s bewijzen de islam geen dienst, en wel op twee manieren: niet alleen buitenstaanders gaan denken dat Salafisme staat voor wat de islam zou moeten zijn – en zien het verschil niet- of ze zien het verschil wel en gaan overal Salafisten zien.

Hun geloofsovertuiging is erg eenvoudig en makkelijk uit te leggen. Hun verhalen zijn met gemak te volgen en ook wie het niet eens is met hun standpunten, kan de logica ervan snel inzien. Salafi’s hebben dan ook overal een antwoord op. Dat leidt, in combinatie met de claim dat ze voor de ‘echte’ islam staan, al snel tot het misverstand dat ‘de islam’ iets is wat sterkt lijkt op Salafisme. Niets is minder waar, Salafisme is pure nieuwlichterij, gehuld in de schutkleuren van oorspronkelijkheid.

De tweede manier werkt andersom: zij die het verschil tussen Salafisme en mainstream islam wél zien, gaan al snel Salafisme vermoeden onder gewone moslims. Want inhoudelijk, qua geloofsleer, verschillen ze niet zoveel. Ook gewone, orthodoxe, traditionele moslims zijn gehecht aan bijvoorbeeld de scheiding der sexen of rituele reinheid, zaken die buitenstaanders al snel zien als ‘raar’.

Die verwarring gaf Farid Aouled-lahcen de gelegenheid om in een opiniestuk in de Volkskrant uit te halen naar de toch al zo geplaagde Ibn Ghaldoun school. De daar gepleegde examenfraude zou te wijten zijn aan Salafisme, dat de leerlingen een dermate groot gebrek aan ethisch besef zou meegeven dat diefstal en fraude acceptabel werd.

Farid Aouled-lahcen stelt dat de school ‘rust op een islamitisch-orthodoxe grondslag’ en staat voor ‘een rechtlijnige variant van de islam’, namelijk het Salafisme. Dat ondersteunt hij met bronnen:

Uit de schoolgids van 2012-2013 (pagina 6) blijkt dat de school zich richt op de Koran en de woorden van de Profeet. Godsdienstlessen zijn vooral gericht op het reciteren van de Koran. Verder wordt veel aandacht besteed aan islamitische rituelen, zoals het gebed, de ramadan en de feesten. In de praktijk vertaalt de orthodoxie zich in gescheiden bidruimtes, gymlessen en biologielessen en het verbod op de evolutieleer.

Salafi’s richten zich op de Koran en de woorden van de Profeet, ja, dat doen alle moslims, anders waren ze wat anders. Koranrecitatie is een belangrijk deel van de opleiding van alle moslims, omdat je anders het rituele gebed niet kunt verrichten en zowieso: het is best een belangrijk boek in de islam. Aan koranrecitatie is niks specifiek Salafistisch, het is gewoon wat moslims, van allerlei pluimage, doen. En alle moslims besteden aandacht aan rituelen als het gebed, de ramadan en feesten, het zou pas nieuws zijn als dat niet zo was. Niet alleen Salafi’s bidden en gymmen gescheiden en niet alleen Salafi’s hebben iets tegen de evolutieleer.

Farid Aouled-lahcen meent dat leerlingen op het Ibn Ghaldoun de Salafistische leer van de  ‘loyaliteit en afstand’  en de leer van de ‘rekenschap’ wordt bijgebracht. Voor de geloofwaardigheid citeert hij er de Arabische benamingen bij, dus dan moet het wel waar zijn. Deze leerstukken zouden leerlingen stimuleren om loyaliteit aan elkaar te betuigen, en afstand – zo niet afkeer – ten aanzien van niet-moslims, in combinatie met een forse sociale controle daarop. In één ruk door concludeert hij dat dit leidt tot het uitschakelen van het morele besef jegens de medemens en de samenleving.

Waar bovengenoemde Salafistische leerstukken te vinden zijn, waaruit blijkt dat het Ibn Ghaldoun zich op het Salafisme oriënteert, hoezo enige mate van afzondering in eigen kring zou leiden tot het uitschakelen van moreel besef, Farid Aouled-lahcen onderbouwt het nergens. Op de website van de school staat eerder het tegendeel te lezen:

De school wil de leerlingen verantwoordelijkheid en goede sociale vaardigheden aanleren waarbij respect voor anderen hoog in het vaandel staat. Hiermee streven we ernaar om de  maatschappelijke problematiek rond de jongeren te verkleinen en mogelijk helpen op te lossen.

In ieder geval voor een paar leerlingen is die opzet niet geslaagd, dat hebben we helaas moeten merken. Maar dat direct wijten aan de op deze school gehanteerde levensovertuiging en die overtuiging dan ook maar meteen voor salafistisch uit te maken, alleen omdat deze traditioneel, orthodox en in moderne ogen enigszins misplaatst is? Dat is waanzin van het absolute en volstrekte soort.

Advertenties

2 Responses to Iedereen Salafist

  1. […] beste antwoord dat ik tot nu toe heb gelezen: Iedereen Salafist | les Clochards To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently […]

  2. […] om reclame te verbergen. Inloggen. Iedereen Salafist | les Clochards To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: