Jammer

februari 22, 2012

Hoewel ik bepaald geen fan van premier Rutte ben, moet ik toch erkennen dat hij momenteel mijn achting oogst met zijn aanpak van ‘het meldpunt’: zoveel mogelijk negeren. Vooral zijn kwalificatie ‘belletje trekken’ vind ik prachtig. Alleen jammer dat de kamer, het europarlement en al die ambassadeurs dat niet door hebben. Die hebben de rel alsnog aangewakkerd met alle gevolgen van dien.

Advertenties

Studeren is investeren

februari 15, 2012

Hij ligt er alweer een tijdje, het wetsvoorstel van Halbe Zijlstra Studeren is Investeren. Het is een wetswijziging die bedoeld is om het stelsel van studiefinanciering te bestendigen voor de toekomst en studenten te prikkelen bewuste investeringsbeslissingen te nemen, aldus de Memorie van Toelichting. En er staat wel meer in het wetsvoorstel:

De ambitie is een stelsel van internationale allure, waardoor Nederland gaat behoren tot de top van de kenniseconomie.

Om bij te dragen aan de kwaliteitsimpuls die nodig is, wordt van masterstudenten een grotere investering in de eigen opleiding gevraagd.

Studenten worden geprikkeld een bewustere studiekeuze te maken, waardoor een betere match tussen student en opleiding tot stand kan komen. Bovendien zullen studenten hun studievoortgang beter bewaken.

En dat is dan alleen nog maar al het moois dat op de eerste pagina van de Memorie van Toelichting is aan te treffen.

Studenten zijn de laatste jaren steeds meer naast hun studie gaan werken om te voorkomen dat ze moeten lenen en hun werkende leven al met een financiele achterstand moeten beginnen. De in het recente verleden ingevoerde prestatiebeurs is ingevoerd om dat te ontmoedigen. De studieduurbekorting had hetzelfde doel en dit wetsvoorstel wil daar ook aan bijdragen.

De politiek houdt de student daarmee slechts één keuze voor: studeren en dat bekostigen met een lening. De Memorie van Toelichting noemt dat grappig genoeg ‘bewuster keuzen maken’.

Als het allemaal loopt zoals gepland, krijgen we straks dus een generatie studenten die gedwongen zijn geweest om zich in de schulden te steken voor hun opleiding en dus zeker -zoals Zijstra het ook graag ziet- het gevoel zullen hebben dat ze in hun eigen toekomst hebben geinvesteerd.

Niets is volgens mij logischer dan dat ze er ook van overtuigd zullen zijn dat ze recht hebben op iedere cent die ze in hun werkzame leven verdienen.

Ik hou mijn hart vast voor een maatschappij die bevolkt gaat worden door deze afgestudeerden, maar wat me nog het meeste angst inboezemt is de mogelijkheid dat er mensen zijn die -nu ze het bovenstaande lezen- zullen zeggen: ‘Maar dat is toch volkomen terecht?’


Meldpunt

februari 10, 2012

Het meldpunt overlast door geblondeerde Indo’s met Hongaarse vrouwen met een dubbel paspoort is nu geopend!